Philips Monitor 27" 16:9 LED, 273V5LHAB, 1920×1080, Input: VGA/HDMI/DVI,VESA, Speakers , 3YR Wty

$270.00

Philips Monitor 27" 16:9 LED, 273V5LHAB, 1920×1080, Input: VGA/HDMI/DVI,VESA, Speakers , 3YR Wty

In stock

SKU: 13PH-273V5LHAB Categories: ,